Program of ARW DUBNA-SPIN-05

 

 

 

27.09 Tu

28.09 We

29.09 Th

30.09 Fr

01.10 Sa

Chair

Bradamante

Windmolders

 

Hallman

Shatunov

Bravar

 9.30

OPENING

KAWALL

WINDMOLDERS

ABRAMOV

SAPOZHNIKOV

 9.50

CONTALBRIGO

 

 

SVIRIDA

 

10.10

 

OKADA

BEDFER

PILIPENKO

TROSHIN

10.30

HALLMAN

 

 

LADYGIN

ALIKHANOV

10.50

 

STAMENOV

BRADAMANTE

NOVINSKY

TOPORKOV

11.10

MOROZOV D

 

 

SILENKO

AZHGIREY

11.30

11.50

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Chair

Sandacz

 

Di Salvo

Grebenyuk

Pilipenko

Sumachev

11.50

AVAGYAN (pres. Kotzinian)

ERMOLAEV

GRAJEK

SHATUNOV

ZOLIN

12.10

 

 

BRAVAR

 

VASILIEV T.

12.30

KOTZINIAN

RAMSEY

 

VASILIEV A.

JANEK

12.50

KROLL

 

ALEKSEEV

 

LESIAK

13.10

 

MELIS

KANAVETS

NURUSHEV

UZIKOV

13.30

15.00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Chair

Nikolaev

Kroll

Ramsey

 

Savin

Svirida

15.00

GOLOSKOKOV

PROKUDIN

KOROTKOV

CONTALBRIGO

MOROZOV A

15.20

SALEEV

EFREMOV

 

 

SHAROV

15.40

TERYAEV

SISSAKIAN(pres. Shevchenko)

SAITO

NIKOLAEV

STRUNOV

16.00

CHEREDNIKOV

SCHLEGEL

OKOROKOV

 

SITNIK

16.20

16.40

Juice break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Juice break

Chair

Stefanis

 

Stamenov

Ermolaev

Nurushev

Nassalski

16.40

VINNIKOV

SHEVCHENKO

SHIMANSKY

BOGDANOV

SUMACHEV

17.00

DI SALVO

STEFANIS

KUREK

RUNTSO

SUMMARY

17.20

CHRISTOVA

KOTIKOV

HUSEYNOV

ZAVADA

(BRAVAR)

17.40

LYUBOSHITZ V.V.

PANKOV

TKATCHEV

MUSULMANBEKOV

 

18.00

CHAVLEISHVILI

RIVAS

BUBELEV

GERASIMOV

 

18.20

FINGER MIROSLAV

KALOSHIN

 

DOROKHOV

Farewell

18.40

PESTOV

BURINSKII

 

 

party

19.00

Welcome Party

CHERNITSKII

Concert

Conference dinner